English EN

Latest listings

Modern Glass Crystal Table Lamp LED Rose Lights Modern Glass Crystal Table Lamp LED Rose Lights
Modern Glass Crystal Table Lamp LED Rose Lights
1,499.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- New
जिल्ला:- Kathmandu
Dell Inspiron 15 5570 i5 8th gen Dell Inspiron 15 5570 i5 8th gen
Dell Inspiron 15 5570 i5 8th gen
47,500.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Lenovo Ideapad 330 laptop Lenovo Ideapad 330 laptop
Lenovo Ideapad 330 laptop
21,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Amazon Kindle Paperwhite 10th Gen 32 GB Amazon Kindle Paperwhite 10th Gen 32 GB
Amazon Kindle Paperwhite 10th Gen 32 GB
22,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Refrigerator
Refrigerator
7,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
White Board, Board for Schools, colleges.
White Board, Board for Schools, colleges.
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Display board for offices,institutes.
Display board for offices,institutes.
750.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Bm-800 Pro Condenser Microphone, Studio Sound Recording Bm-800 Pro Condenser Microphone, Studio Sound Recording
Bm-800 Pro Condenser Microphone, Studio Sound Recording
4,700.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- New
जिल्ला:- Kaski
Casio Edifice EF-558 Casio Edifice EF-558
Casio Edifice EF-558
30,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Yamaha FZ V2 Urgent Sale Yamaha FZ V2 Urgent Sale
Yamaha FZ V2 Urgent Sale
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
crossfire crossfire
crossfire
6.30 रू
Item is for:- Buy
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Nibo Paper Shredder Nibo Paper Shredder
Nibo Paper Shredder
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
33 Aana Land On Sale At Nakkhu, Lalitpur 33 Aana Land On Sale At Nakkhu, Lalitpur
33 Aana Land On Sale At Nakkhu, Lalitpur
3,000,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- New
जिल्ला:- Lalitpur
Honda Shine 81 Lot Bike Selll Honda Shine 81 Lot Bike Selll
Honda Shine 81 Lot Bike Selll
125,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
CASIO keyboard with 44keys for sale
CASIO keyboard with 44keys for sale
3,500.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Fax Photocopy Machine Fax Photocopy Machine
Fax Photocopy Machine
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Xiaomi Poco F3 like new on sale Xiaomi Poco F3 like new on sale
Xiaomi Poco F3 like new on sale
35,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Chevrolet Aveo 2009 Brand New condition Chevrolet Aveo 2009 Brand New condition
Chevrolet Aveo 2009 Brand New condition
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
5 Aana Land On Sale At Magargaun, Bhainsepati 5 Aana Land On Sale At Magargaun, Bhainsepati
5 Aana Land On Sale At Magargaun, Bhainsepati
4,500,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- New
जिल्ला:- Lalitpur
Gsd Spitz dog on sale
Gsd Spitz dog on sale
22,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Lalitpur
Lenovo Laptop, Good Condition Laptop Lenovo Laptop, Good Condition Laptop
Lenovo Laptop, Good Condition Laptop
24,900.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Canon Printer Canon Printer
Canon Printer
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
URGENT SONY FDR-X1000V SELLING AT CHEAP PRICE URGENT SONY FDR-X1000V SELLING AT CHEAP PRICE
URGENT SONY FDR-X1000V SELLING AT CHEAP PRICE
25,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Canon colour printer Canon colour printer
Canon colour printer
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Fridge
Fridge
7,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
White Board White Board
White Board
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Second Hand Table Tennis (Ping Pong) board on sale Second Hand Table Tennis (Ping Pong) board on sale
Second Hand Table Tennis (Ping Pong) board on sale
25,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
White Board, Board for office,schools.
White Board, Board for office,schools.
1,200.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Projector. Projector.
Projector.
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Metal Safe.
Metal Safe.
10,900.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Gas Heater Gas Heater
Gas Heater
3,800.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Sofa Set
Sofa Set
7,975.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Coffee table ,table Coffee table ,table
Coffee table ,table
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Lenovo Branded Computer
Lenovo Branded Computer
12,425.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Honda CB 350 RS Honda CB 350 RS
Honda CB 350 RS
700,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Lalitpur
PS4 on sale with 4 games and 2 Controller
PS4 on sale with 4 games and 2 Controller
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Chicken Tandoori Sworma machine Chicken Tandoori Sworma machine
Chicken Tandoori Sworma machine
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Rupandehi
Hyundai Santro 2003 on sale Hyundai Santro 2003 on sale
Hyundai Santro 2003 on sale
675,000.00 रू
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
Vaccum Pump Vaccum Pump
Vaccum Pump
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Kathmandu
tata xenon for sale tata xenon for sale
tata xenon for sale
Check with seller
Item is for:- Sell
Condition:- Used
जिल्ला:- Tanahu

See all offers

हाम्रो फेसबुक पेजमा एक 'Like' गरिदिनुहुन्छ कि ?

Or click here
तपाईंको एउटा Like हाम्रो लागि धेरै महत्व राख्दछ
यो वेब्साइट मा तपाईंले नेपालको कुनै पनि ठाउँ बाट आफ्ना नयाँ तथा पुराना सामानहरु जस्तै : Mobile phone, Motorcycle, real estate, camera etc का बिज्ञापन हरु निशुल्क पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ । साथै यो वेब्साइट ले तपाईंका बिक्रीमा राखिएका सामान हरु नेपाल तथा बिदेशमा रहेका नेपाली खरिद्कर्ताका माझ, वा तपाईंलाई आब्श्यक सामान बिभिन्न बिक्रिकर्ता मार्फत उप्लव्ध गराउछ ।
 

Chat
Login to start chatting Sign in